تبلیغات
پایگاه مجازی برق الکترونیک - مطالب خرداد 1387
1387/03/27  03:06    ویرایش: - -
 
نوع مطلب: کتاب و جزوات درسی ،
 

قسمت چهارم از 5 قسمت جزوه دیجیتال (مدار منطقی) را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

این فایل ۲۱ صفحه ای بصورت PDF و شامل فصل چهارم درس (طراحی مدارهای ترکیبی) می باشد.

دانلود (لینک مستقیم)  -  با حجم ۲۶۵ کیلو بایت

   


نظرات()  
1387/03/20  12:06    ویرایش: - -
 
نوع مطلب: کتاب و جزوات درسی ،
 

قسمت سوم از 5 قسمت جزوه دیجیتال (مدار منطقی) را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

این فایل ۴۷ صفحه ای بصورت PDF و شامل فصل سوم درس (ساده سازی و پیاده سازی توابع منطقی) می باشد.

دانلود (لینک مستقیم)  -  با حجم ۵۳۰ کیلو بایت

   


نظرات()  
1387/03/17  11:06    ویرایش: 1387/11/3 13:09
 
نوع مطلب: کنکور ،
 

ریاضیات مهندسی
معادلات دیفرانسیل
آمار و احتمالات
مدارهای الكتریكی
الكترونیك
ماشینهای الكتریكی
الكترومغناطیس
سیستم كنترل خطی
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
زبان عمومی و تخصصی 


 ریاضیات مهندسی:

 بسط سری فوریه، تبدیل فوریه،انتگرال فوریه، معادلات كوشی ریمان، توابع همساز، جواب عمومی، معادلات مشتق جزئی, روش جداسازی متغیرها، معادلات موج و گرما، معادله پتانسیل، حل معادلات، مشتق جزئی در مختصات استوانه‌ای و كروی، استفاده از تبدیل لابلاكس در حل معادلات با مشتق جزئی، اعداد مختلط، حد و پیوستگی و مشتق توابع مختلط; نگاشت‌های مختلط، دنباله‌ها و سری‌های مختلط، صفرها و تكین‌ها (سری تیلور، توانی و دوران); محاسبه انتگرال‌های مختلط با استفاده از نظریه مانده‌ها، شاخه‌ها در سیر انتگرال‌گیری، كاربرد انتگرال‌های مختلط در محاسبه انتگرال های حقیقی و انتگرال های سینوسی

معادلات دیفرانسیل:

معادله مرتبه اول به فرم ، معادلات تفكیك‌پذیر، همگن، كامل، فاكتور انتگرال، مرتبه اول خطی، برنولی، كلرو، لاگرانژ، سیستم‌های قائم ; معادلات خطی همگن، از مرتبه دلخواه n با ضریب ثابت، معادلات غیرهمگن خطی با ضرایب نامعین، روش عمومی برای حل معادلات خطی غیرهمگن، روش اپراتوری معكوس، روش حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم در حالت خاص و فاقد تابع، فاقد متغیر، همگن نسبت به معاله كوشی، حل معادله و دیفرانسیل به كمك سری توانی; با استفاده از سری توسعه یافته (منفی و منظم) معادله لژآندر، معادله بسل، معادله قابل تبدیل به بسل، تابع بسل نوع اول و دوم، دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی، تبدیل لاپلاس، تبدیل لاپلاس مشتق، تبدیل لاپلاس انتگرال; انتگرال گیری از تبدیل لاپلاس، مشتق‌گیری از تبدیل لاپلاس، انتقال بر محور فركانس دز زمان كانولوشن، معادلات انتگرال دیفرانسیل انتگرالی، تبدیل لاپلاس توابع متناوب، دستگاه معادلات دیفرانسیل;توزیع نمونه‌ای، نظریه بر آورد كردن، فاصله‌های اطمینان، رگوسیون

آمار و احتمالات:

 آنالیز تركیبی و احتمال، احتمال شرطی، قانون بیز، متغیرهای تصادفی. بررسی چند توزیع مهم متغیرهای تصادفی گسسته، اسیر ریاضی، واریانس، گشتاورها، متغیرهای تصادفی یك متغیره و دو متغیره; : بررسی چند توزیع مهم متغیرهای تصادفی پیوسته (نرمال، گوسی، رایلی و ...)

مدارهای الكتریكی:

قوانین كیرشف، عناصر مداری، مشخصه ولتاژ-جریان، مدارهای مقاومتی، تحلیل گره و مش، مدار معادل تونن و نرتن، تقسیم ولتاژ و جریان، استفاده از تقارن در حل مدارهای مقاومتی، مدار غیرخطی و تعیین نقطه كارآن، تقویت كننده‌های عملیاتی، مدارهای مرتبه اول و دوم‌‌ (پاسخ پله، پاسخ ضربه، پاسخ صفر و ورودی صفر، پاسخ به ورودی دلخواه، حالت گذرا، حالت دائمی، نوسان و مقاومت منفی، مدارهای با چند ثابت زمانی)، انتگرال كانولوشن، مدارهای دوگان.تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی (پاسخ كامل و حالت دائمی سینوسی، امپرانس، ادمیتانس، مدارهای تشدید، توان در حالت دائمی سینوسی و انتقال توان ماكزیمم) مدارهای سه فاز (ستاره، مثلث و محاسبه مدار متعادل سه فاز)، عناصر ترویج شده ، سلف‌های تزویج شده سری، موازی و مختلط، سلفها تزویج شده ترانسفورماتوری، ترانسفورماتور ایده‌آل ، تطبیق‌ امپرانسی;گراف‌های یك شبكه و قضیه تلگان، تجزیه و تحلیل گره و مش،‌تجزیه و تحلیل حلقه و كات ست، معادلات حالت، تبدیل لاپلاس، فركانس‌های طبیعی‌(تعداد فركانس‌های صفر و غیرصفر شبكه)   توابع شبكه، قضایای شبكه ها (جانشینی، جمع آثار و هم پاسخی) دوقطبی ها (ماتریس امپرانسی، ادمیتانس، هیبرید و انتقال، به هم پیوستن دوقطبی ها، دوقطبی ختم شده)

الكترونیك:

دیود و مدارات دیودی، بایاس و نقطه كار، مدارات ترانزیستوری، شرایط ماكزیمم سوئینگ(Max swing)، مدار معادل هیبرید و تحلیل AC و DC، سیگنال كوچك، ترانزیستورهای FET و MOSFET، قضیه میلر، استفاده از FET به عنوان مقاومت متغیر ولتاژ، تقویت كننده عملیاتی (op-(Amp و كاربرد آن در مبدل‌های امپرانس، منابع ولتاژ تثبیت شده، بهره ولتاژ و بهره جریان، مقاومت ورودی مقاومت خروجی، انواع مدارهای سورس مشترك، امیتر مشترك، بیلس مشترك، گیت مشترك، كلكتور مشترك، درین مشترك، مدارت ترانزیستوری كسكود و چند طبقه، یکسو كننده های ولتاژ;تقویت كننده تفاضلی، منابع جریان، مدار فیدیك‌دار، فیدیك ولتاژ، سری ، فیدیك ولتاژ-موازی، فیدیك جریان – سری، فیدیك جریان – موازی، اثر فیدیك بر گین و پهنای باند تقویت كننده ها و در مقاومت ورودی و خروجی تقویت كننده ها   پاسخ  تقویت كننده های دیفرانسیلی، فركانس قطع پایین، فركانس قطع بالا، تقویت كننده های توان (كلاس B , AB , A)

ماشینهای الكتریكی:


مدارهای مغناطیسی، تبدیل انرژی (انرژی مغناطیسی، انرژی مكانیكی) نیروی مكانیكی در سیستم الكترومغناطیسی، انرژی دسته انرژی، پدیده فرومغناطیس شدگی و رابطه B-H، اندوكتانس مقاومت مغناطیسی، شكاف فاصله هوایی در هسته ماشین‌های الكتریكی دوار با تغذیه دوگانه، شرایط گشتاور ثابت، اصول كار انواع ماشین‌های با قطب برجسته، تور استوانه‌ای، با فاصله‌ هوایی یكنواخت میدان مغناطیسی دوار استاتور دو سیم، پیچه، استواتور سیم پیچیده متحده، ماشین‌های p قطبی، سرعت‌های سكرون و آسنگورن، ماشین DC، كموناسیون و جاروبك، اثر تغییر مكان جارویك، واكنش آرمیچر، قطب‌های فرعی و اصلی و سیم‌پیچی چرانگره ماشین با تحریك جداگانه، تحریك شنت، تحریك سری، تحریك كمپوید، تلفات در ژنراتورها، راندمان، عملكرد موازی ژنراتورهای DC، كنترل سرعت موتورهای ‌dc، كنترل ولتاژ آرمیچر كنترل مقاومت آرمیچر، گشتاور در موتورهای DC سرعت موتورهای; ترانسفورماتور ایده‌آل و واقعی، مدار معادل تكفاز، مدار معادل تقریبی، تعیین پارامترهای مدار معادل، آزمایش‌های بی باری و اتصال كوتاه، تنظیم ولتاژ، تلقات ترانس، راندمان، اتوترانسفورماتور، میزان صرفه‌جویی با ترانسفورماتور، كار موازی ترانس تكفاز، ترانسفورماتور سه فاز، اتصالات ترانس 3 فاز (مثلث، ستاره، زیگزاگ) بررسی هارمونیك‌ها در ترانس سه فاز، ترانس‌های اندازه‌گیری ولتاژ و جریان، ترانس با سرپیچ، كاراموزی ترانس سه فاز، مقادیر نسبی p.u، ترانس با همه سیم پیچ، كاراموزی ترانس سه فاز، توان ورودی و خروجی ترانس سه فاز   ساختمان انواع ماشین های جریان متناوب، انواع موتورهای القایی (رتور سیم پیچی شده، قفسی)، میدان مغناطیسی دوار، ضریب گام، ضریب سیم‌پیچی و ضریب توزیع، طرز كار حالت موتوری، ژنراتوری و ترمزی، مدار معادل كامل و تقریبی موتور القایی، تعیین پارامترهای مدار معادل (آزمایش‌ بی بارور تور قفل شده) مشخصه گشتاور – لغزش، توان فاصله هوایی، توان مكانیكی، تلفات راندمان، اثر مقاومت رتور، كنترل سرعت (تغییر قطب و كنترل ولتاژ و فركانس) هارمونیك‌های زمانی و مكانی و اثرات آن ها بر روی مشخصه گشتاور – سرعت   ;DC

برای دیدن ادامه مطلب اینجا کلیک کنید   


نظرات()  
1387/03/17  11:06    ویرایش: 1387/03/19 11:06
 
نوع مطلب: کتاب و جزوات درسی ،
 

قسمت دوم از 5 قسمت جزوه دیجیتال (مدار منطقی) را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

این فایل 24 صفحه ای بصورت PDF و شامل فصل دوم درس (گیت های منطقی) می باشد.

دانلود (لینک مستقیم)  -  با حجم ۴۰۰ کیلو بایت

   


نظرات()  
1387/03/17  01:06    ویرایش: 1387/03/17 10:06
 
نوع مطلب: کتاب و جزوات درسی ،
 

قسمت اول از 5 قسمت جزوه دیجیتال (مدار منطقی) را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

این فایل 30 صفحه ای بصورت PDF و شامل فصل اول درس (سیستم دودویی و کدگذاری) می باشد.

دانلود (لینک مستقیم)  -  با حجم 420 کیلو بایت

   


نظرات()  
1387/03/17  01:06    ویرایش: - -
 
نوع مطلب: کتاب و جزوات درسی ،
 

جزوه زیر شامل ۱۰۰ نونه سوال از درس مدار ۲ ، در ۲۴ صفحه و در قالب PDF  می باشد:

دانلود (لینک مستقیم)  -  با حجم 390 کیلو بایت

   


نظرات()  
1387/03/13  11:06    ویرایش: 1393/10/1 15:51
 
نوع مطلب: پروژه ،
 

در این برنامه به طرح یک فرکانس متر دیجیتال می پردازیم. این برنامه بیشتر برای یادگیری با طرز کار تایمرها، کانترها و نحوه کار با وقفه های موجود نوشته شده است. در این برنامه توسط تایمر صفر، زمانی حدود ۱ ثانیه درست شده و در طی این زمان تایمر یک بصورت کانتر کار کرده و تعداد پالسهای TTL وارد شده به پایه T1 یا همان PORTB.1 میکرو، را می شمارد. پس از سپری شدن یک ثانیه، تعداد پالسهای وارد شده به پایه T0 مشخص کننده فرکانس پالس ورودی است. در این برنامه بالاترین فرکانس اندازه گیری شونده 8MHZ است.

تولید یک ثانیه توسط T/C0 :

 ثانیه 0.983040 = 8000000 / 30* 1024 * 256

 تایمر یک بصورت کانتر عمل می کند و در صورت سر ریز شدن یعنی زمانی که تعداد 65536 پالس را شمرد، به زیر برنامه وقفه خود رفته و محتوای کانتر را با عدد صفر ریست می کند و دوباره شروع به شمردن می کند. پس از سپری شدن زمان یک ثانیه، تعداد پالسهای شمرده شده در زیر برنامه وقفه تایمر صفر مشخص شده و در LCD نمایش داده میشود. ورودی کانتر 1 نیز PULL-UP شده است تا فرکانسمتر کار خود را درست انجام دهد.

برنامه:

$regfile = "M32DEF.dat"                              'internal crystal 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.1 , Db5 = Portc.2 , Db6 =Portc.3 ,Db7 = _
Portc.4 , E = Portd.2 , Rs = Portd.3
Config Lcd = 16 * 2
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
Ddrb.1 = 0 : Portb.1 = 1                        'PULL UP RESISTOR ACTIVATED
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Enable Counter1
Enable Interrupts
Enable Timer0
Enable Timer1
On Ovf1 Pulsecount
On Ovf0 Ovf0occures
Dim A As Long , I As Long , B As Byte
B = 0
Cls
Start Timer0
Do

Loop
End    'end program

Ovf0occures:
Incr I
If I > 30 Then
Stop Timer0
Cls : Home
A = B * 65536
A = A + Counter1
Lcd "FREQ IS :" ; A ; "HZ    "
B = 0
I = 0 : Counter1 = 0
Start Timer0
End If
Return

Pulsecount:
Incr B
Counter1 = 0
Return

تصویر مدار:

منبع: کتاب میکرو کنترلر های AVR - نوشته مهندس علی کاهه

   


نظرات()  
1387/03/6  12:05    ویرایش: 1388/09/14 20:58
 
نوع مطلب: میکروکنترلر ،
 

فایل زیر حاوی شماتیک و PCB و لیست قطعات، تصویر مدار ساخته شده و توضیحات مربوط به مدار می باشد که همگی در یک فایل pdf با حجم ۲۸۸ کیلو بایت، جمع آوری شده اند.

لازم به ذکر است که این پروگرمر PIC ، بیش از ۸۵ نوع از میکروکنترلر های PIC را ساپورت و پروگرم میکند.

دانلود پروگرامر PIC - با حجم ۲۸۸ کیلو بایت  -  لینک کمکی

پسورد فایل زیپ :  www.dehkadeh.coo.ir

   


نظرات()  

پایگاه مجازی برق الکترونیک